Historik

Från början så tränades ju-jutsun i Gävle som en sektion i Gävle Judoklubb.
Träningarna på andra halvan av 70-talet bedrevs i lokaler i Stenebergsskolan.

1979 bildades Gävle Ju-Jutsu och en interimsstyrelse valdes av de som tränade ju-jutsu. Systemet som tränades var ju-jutsusystemet från Stockholm. Så småningom fick klubben en egen lokal i nedlagda Valbo Slakteri. Detta var en nödlösning p.g.a. brist på träningstider.
I början av 80-talet så ordnade Gävle kommun en attraktivare källarlokal vid Timmermansgatan mitt i Gävle. Detta ”lyft” gjorde att klubben växte till över 200 medlemmar.

1992 i december flyttade klubben till det nyrenoverade Kamp- och Kraftsporthuset där vi finns idag. I Kamp- och Kraftsporthuset finns ett flertal andra idrottsutövande klubbar. Bl a har vi ett nära samarbete med Gävle Judoklubb och har en ”Sesamvägg” mellan vår och deras dojo, så att vi kan utnyttja varandras lokaler vid större evenemang. Dojon blir då en av landets största permanenta med sina ca 240 kvadratmeter.

Stilbytet

När VT 04 skulle börja var vi många i Gävle Ju-Jutsu som kände att vi stod i ett vägskäl i vår träning och instruerande, vi hade tränat Sport Ju-Jutsu parallellt med Ju Jutsu-Kai i flera år och nått en utveckling där Ju Jutsu-Kai träningen bara gick på konstgjord andning. Det var inte lika roligt, fartfyllt och effektivt som att träna Sport Ju-Jutsu. Utvecklingen i kampsportsvälden har ju gått otroligt fort de senaste 10 åren och vi kände att vi vill hänga med och hålla en hög kvalitet på träningen i vår klubb.
Skillnaden mot tidigare träningsmetoder är inte så mycket tekniska, det är ändå ju jutsu, men det är mycket mer kamp och framförallt liv i träningen nu. Sport Ju-Jutsun känns komplett i brottningsdelarna och har med de viktiga momenten mellan distans kamp (slag och sparkar) och närkamp (kast och markbrottning).

Comments are closed.