Styrelsen

Ordförande
Andreas Jansson

Vice ordförande
Jonas Rosell

Kassör
Camilla Nilsson

Sekreterare
Alexander Jansson

Suppleanter
Thom Zäll Skov
Robbin Kjellin

Valberedning
Johan Grawem

Revisor
Heléne Hansson

Tränarresurs (PDF)

Internt

Comments are closed.