GJJ-Grappling Event

Gävle Ju-Jutsu Grappling Event
.. är namnet på vårt klubbmästerskap i grappling. Kort sagt så är det en tävling i BJJ med förenklade regler. Man börjar stående och jobbar på nertagningar. Sedan är det kamp på marken tills någon klappar av. Läs mer under Tävling/GJJ-Grappling Event/Regler.

Tankarna med klubbmästerskapet är ungefär så här:

  • Få alla medlemmar att våga prova på att tävla under lite tryggare former hemma på klubben. Man växer mycket som person och i sitt utövande om man tävlar.
  • Skapa en ordentlig avslutning på terminen för de som endast tränar BJJ, eftersom de inte har någon gradering att se fram emot.

Så se till att vara med!