MotoriQ – Physical literacy 7/12

Varmt välkommen till utbildningen ”MotoriQ – Physical literacy” den 7/12, kl 10-13.

Utbildningen är gratis för alla klubbens medlemmar samt alla andra som är medlemmar från föreningar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Anmälning senast onsdag 4/12 på:  https://educationwebregistration.idrottonline.se/…/…/1320329

Utbildningen avser först och främst att rikta sig till ledare och tränare men i andra hand även till föräldrar, lärare och andra som kommer i kontakt med eller visar intresse för förbundets barn- och ungdomsverksamhet.

Vid frågor kontakta Andreas Jansson, Gävle Ju-Jutsu på j.g.a.jansson@gmail.com eller telefon 0736407537

Physical literacy

Barn och ungdomar ska vilja vara fysiskt aktiva, de ska ha en god fysisk förmåga, ha god självkänsla och känna motivation och glädje inför fysisk träning. Att skapa detta är vad Physical literacy går ut på.

Physical literacy likställer vikten av fysisk förmåga med vikten av goda läs- och räknekunskaper. För det är lika viktigt att lära sig använda sin kropp som att lära sig räkna eller skriva. När man lär sig läsa lär man sig först läsningens minsta beståndsdelar, bokstäverna i alfabetet. Bokstäver sätts sedan ihop till ord med olika betydelse. Ord sätts sedan ihop till meningar som kan beskriva eller förklara kortare förlopp. När meningarna sedan bildar berättelser och längre texter öppnas helt nya möjligheter att kommunicera och inhämta kunskap. En helt ny värld öppnar sig.

Physical literacy beskriver att det på ett fysiskt plan fungerar precis likadant. Först behöver vi lära oss de enkla grundläggande rörelser vi kan likna vid kroppens ABC. Enkla rörelser sätts sedan ihop i sekvenser för att till exempel kunna ta sats och hoppa, springa och sparka en boll eller hoppa, landa och rulla runt på marken. Med förmågan att sekvensera de grundläggande rörelserna går det sedan att genomföra idrottsrelaterade uppgifter eller fysisk aktivitet i vardagen. Barn, ungdomar och vuxna som har tillgodoräknat sig denna fysiska kompetens upplever motivation inför träning och fysisk aktivitet, deltar gärna och får en god självkänsla. Fysisk kompetens skapar motivation att vara fysiskt aktiv vilket är precis det beteende vi är ute efter att skapa.

Begreppet Physical literacy är ett internationellt allmänt vedertaget begrepp inom både forskning och fysisk utbildning men som är relativ nytt i Sverige. Svenska Budo & Kampsportsförbudet ser vikten av Physical literacy inom den egna verksamheten och hur en ökad kunskap bland ledare och tränare kan få fler barn, ungdomar och vuxna att skapa förutsättningar till ett fortsatt aktivt liv inom eller utanför kampsporten.

Projektet MotoriQ bedrivs med stöd av professor Dean Kriellaars från Kanada som har stor kompetens inom Physical literacy. Vid två tillfällen har utbildare och personal från förbundet besökt Kanada för fortbildning och nätverksarbete. Svenska Budo & Kampsportsförbundet har tagit fram en egen utbildningsplan för Physical literacy som lanseras under 2018.

This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.

Comments are closed.