Pausad verksamhet pga Coronaviruset

Med anledning av den höjda beredskapen kring Coronavirusets framfart har Gävle Ju-Jutsus styrelse den 12/3 beslutat att pausa klubbens alla verksamheter fram till måndagen den 30/3 till att börja med. Detta i ett försök att hjälpa till att dämpa smittspridningen då  smittan sprider sig bland annat genom nära kontakt mellan människor, något som är essentiellt i våra idrotter.

Beroende på hur situationen utvecklar sig kan nya beslut tas senare, men vi vill i dagsläget vara med och agera proaktivt för att hjälpa till så mycket vi kan.

Du kan hålla dig uppdaterad kring Coronaviruset här.

Årsmötet på söndag 15/3 kommer fortfarande att äga rum som planerat.

/Styrelsen

This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.

Comments are closed.